การเก็บรวบรวม
ข้อมูลส่วนบุคคล

"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึงข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณซึ่งสามารถระบุตัวตนของคุณได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงเฉพาะชื่อ,รายละเอียดบัตรประจำตัว, รายละเอียดใบอนุญาตขับขี่, รายละเอียดยานพาหนะ, สัญชาติ, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, รายละเอียดธนาคาร, รายละเอียดบัตรเครดิต, เพศ, วันเดือนปีเกิด, สถานะในถิ่นที่อยู่, อีเมล, ข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่คุณให้ไว้กับกลุ่ม BookMyCargo ในแบบฟอร์มการลงทะเบียน, แบบฟอร์มใบสมัครหรือรูปแบบอื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกันและ / หรือข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่ได้รับหรืออาจถูกเก็บรวบรวมใช้ และดำเนินการโดย BookMyCargo Group การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นความสมัครใจ อย่างไรก็ตามหากคุณไม่ได้ให้ข้อมูลนั้นกับ BookMyCargo Groupแล้ว BookMyCargo Group จะไม่สามารถประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อจุดประสงค์และวัตถุประสงค์เพิ่มเติมที่ระบุไว้ด้านล่าง หากคุณเป็นคู่สัญญา, ผู้จัดส่ง, ผู้จัดจำหน่าย, ผู้รับเหมาหรือผู้ให้บริการให้กับ BookMyCargo Group การให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเป็นข้อบังคับและการไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจเป็นการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับ ซึ่งอาจทำให้คุณไม่สามารถเสนอบริการหรือสินค้าให้กับ BookMyCargo Group หรือ BookMyCargo Group ไม่สามารถชำระเงินสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณให้ได้

นอกเหนือจากข้อมูลส่วนตัวที่คุณให้กับ BookMyCargo Group โดยตรง BookMyCargo Group อาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากแหล่งต่างๆเช่น:

 • จากการกรอกใบสมัครหรือใบลงทะเบียนหรือแบบฟอร์มอื่นที่คล้ายคลึงกัน
 • เช่นจากแหล่งข้อมูลสาธารณะเช่นไดเรกทอรี
 • จากกลุ่มหน้าสื่อสังคมออนไลน์ของ BookMyCargo Group ถ้าคุณติดตาม หรือกด like หรือเป็นแฟนของหน้าดังกล่าว
 • จากหน่วยงานรายงานเครดิต
 • จากข้อมูลที่คุณโต้ตอบและสื่อสารกับ BookMyCargo Group ในเหตุการณ์หรือกิจกรรมต่างๆ
 • จากข้อมูลที่คุณเข้าร่วมการแข่งขันหรือการประกวดที่จัดโดย BookMyCargo Group
 • จากหน่วยงานต่างๆภายใต้ BookMyCargo Group; หรือ
 • โดยใช้เว็บไซต์ BookMyCargo Group ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ทั้งหมดที่ดำเนินการโดย BookMyCargo Group และภายใต้ชื่อของ แบรนด์ต่างๆ (ต่อไปนี้เรียกว่า"เว็บไซต์") ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจได้รับจากคุกกี้ที่ใช้บนเว็บไซต์

วัตถุประสงค์
ของการใช้งาน

BookMyCargo Group สามารถใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับธุรกิจและกิจกรรมต่างๆของ BookMyCargo Group ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด เพียงสิ่งต่อไปนี้ (ต่อไปนี้เรียกว่า "วัตถุประสงค์"):

 • ในกรณีที่คุณเป็นผู้ใช้บริการที่จัดหาโดย BookMyCargo Group:
  • เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันของ BookMyCargo Group ในส่วนที่เกี่ยวกับสัญญาใด ๆ ที่ทำขึ้นกับคุณ
  • เพื่อให้บริการใด ๆ ที่คุณต้องการ
  • เพื่อดำเนินการสมัครสมาชิกของคุณและเพื่อให้บริการแก่คุณ
  • เพื่อดำเนินการตามคำขอของคุณในการดาวน์โหลด BookMyCargo Shipper และ BookMyCargo Carrier แอปพลิเคชั่น (ต่อไปนี้เรียกว่า “แอป”) และเพื่อส่งมอบแอป และอนุญาตให้คุณใช้งานแอปได้อย่างถูกต้อง
  • เพื่อดำเนินการเข้าร่วมกิจกรรมของคุณกับกิจกรรมต่างๆ, กลุ่มโฟกัสหรือการสนทนากลุ่ม, การศึกษาวิจัย, การแข่งขัน, การส่งเสริมการขาย, การลงคะแนนการสำรวจ หรือการผลิตใดๆ
  • เพื่อดำเนินการจัดการหรือยืนยันใบสมัครของคุณสำหรับการสมัครสมาชิกกับ BookMyCargo Group และเพื่อให้คุณได้รับสิทธิประโยชน์ที่มีให้กับสมาชิก
  • เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการจองและประมวลผลการชำระเงินที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ ที่คุณร้องขอ
  • เพื่อทำความเข้าใจและวิเคราะห์การขายจากความต้องการและความชอบของคุณ
  • เพื่อพัฒนาปรับปรุงและจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของคุณ
  • เพื่อประมวลผลการแลกเปลี่ยนหรือผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์
 • ในกรณีที่คุณเป็นคู่สัญญา, ผู้จัดส่ง, ผู้จัดจำหน่ายผู้รับเหมาหรือผู้ให้บริการกับ BookMyCargo Group:
  • เพื่อวัตถุประสงค์ในการมีส่วนร่วมในการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์
  • เพื่ออำนวยความสะดวกหรือเปิดใช้งานการตรวจสอบใด ๆ ตามที่ BookMyCargo Group ต้องการเพื่อให้คุณมีส่วนร่วมในการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์
  • เพื่อประมวลผลการชำระเงินเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คุณให้ไว้
  • เพื่อติดต่อคุณหรือ BookMyCargo Group ของคุณ
 • ทั่วไป:
  • เพื่อตอบคำถาม, ความเห็นและข้อเสนอแนะจากคุณ
  • เพื่อสื่อสารกับคุณตามวัตถุประสงค์ใด ๆ ที่ระบุไว้ในประกาศนี้
  • เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารภายใน เช่นการตรวจสอบ การวิเคราะห์ข้อมูล การบันทึกฐานข้อมูล
  • เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจจับ ป้องกันและฟ้องคดีอาชญากรรม
  • ซึ่ง BookMyCargo Group ต้องกระทำเพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ของตนตามกฎหมาย

คุณตกลงและยินยอมให้ BookMyCargo Group ใช้และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์และในลักษณะที่ระบุไว้ในประกาศนี้

วัตถุประสงค์
ด้านการตลาดและ
การส่งเสริมการขาย

กลุ่ม BookMyCargo อาจใช้และประมวลผลข้อมูลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่น ๆ เช่น (ต่อไปนี้เรียกว่า "วัตถุประสงค์เพิ่มเติม"):

 • เพื่อส่งการแจ้งเตือน, จดหมายข่าว, การอัปเดต, จดหมาย, เอกสารส่งเสริมการขาย, สิทธิพิเศษ, คำทักทายจาก BookMyCargo Group หรือคู่สัญญา, ผู้สนับสนุนหรือผู้ลงโฆษณา
 • เพื่อแจ้งและเชิญคุณเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดโดย BookMyCargo Group หรือคู่สัญญา, ผู้สนับสนุนหรือผู้ลงโฆษณา
 • เพื่อดำเนินการลงทะเบียนในการเข้าร่วมกิจกรรม และสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ
 • เพื่อแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณระหว่าง บริษัทย่อย บริษัทร่วมและนิติบุคคลที่ควบคุมร่วมกัน รวมทั้งคู่ค้า ผู้จัดส่ง ผู้จัดจำหน่าย ผู้รับเหมาหรือผู้ให้บริการที่อาจสื่อสารกับคุณเพื่อทำการตลาดผลิตภัณฑ์หรือบริการ เกี่ยวกับกิจกรรมหรือการส่งเสริมการขาย โดยทางไปรษณีย์

การติดต่อทางโทรศัพท์ บริการส่งข้อความสั้น (SMS) ด้วยมือและ / หรือทางอีเมล

การเลิกติดตาม
หรือการยกเลิก
สัญญา

หากคุณต้องการยกเลิกการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสำหรับวัตถุประสงค์เพิ่มเติมนี้ โปรดยกเลิกการยินยอมที่ BookMyCargo Group ได้รับจากคุณตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยแจ้งให้ BookMyCargo Group รับทราบตามที่อยู่สำหรับการติดต่อด้านล่างนี้ บริษัท บุ๊คมายคาร์โก (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่ 2034/127 ชั้น 29 อาคารอิตัลไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 อีเมล : admin@bookmycargo.com

การถ่ายโอน
ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอนไปเก็บ หรือจัดเก็บและใช้และดำเนินการในเขตอำนาจศาลอื่นที่ไม่ใช่ประเทศบ้านเกิดของคุณหรือในประเทศ, รัฐและเมืองที่คุณอยู่ในขณะที่ใช้บริการใด ๆ จาก BookMyCargo Group ( ต่อไปนี้เรียกว่า "ประเทศอื่น"), ให้กับ บริษัท ภายใต้ BookMyCargo Group ซึ่งอยู่นอกประเทศบ้านเกิดของคุณหรือประเทศอื่นและ / หรือเซิร์ฟเวอร์ของ BookMyCargo Group อยู่นอกประเทศบ้านเกิดของคุณหรือประเทศอื่น คุณเข้าใจและยินยอมให้ถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออกจากประเทศบ้านเกิดหรือประเทศอื่นตามที่ระบุในเอกสารนี้

การเปิดเผยข้อมูล
แก่บุคคลที่สาม

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกโอนเข้าถึงหรือเปิดเผยต่อบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์และวัตถุประสงค์เพิ่มเติม นอกจากนี้BookMyCargo Group อาจมีส่วนร่วมกับบริษัทอื่น, ผู้ให้บริการหรือบุคคลอื่น ๆ เพื่อทำหน้าที่ในนามของ บริษัท และด้วยเหตุนี้อาจให้สิทธิ์เข้าถึงหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแก่ผู้ให้บริการหรือบุคคลที่สาม ซึ่งบุคคลที่สามหมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง:

 • คู่สัญญาของ BookMyCargo Group ซึ่งรวมถึงบุคคลที่ BookMyCargo Group ร่วมมือ หรือเข้าร่วมในกิจกรรมและโปรแกรมต่างๆ
 • บริษัทที่จัดการกิจกรรมต่างๆ และบริษัทผู้ให้การสนับสนุนในกิจกรรมต่างๆ
 • บริษัทวิจัยการตลาด
 • ผู้ให้บริการต่างๆ รวมทั้งผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) สำหรับโครงสร้างพื้นฐานซอฟต์แวร์และงานพัฒนา
 • ที่ปรึกษาทางวิชาชีพและผู้สอบบัญชี รวมทั้งที่ปรึกษาทางกฎหมาย, ที่ปรึกษาทางการเงินและที่ปรึกษาอื่นๆ
 • หน่วยงานอื่นๆ ภายใน BookMyCargo Group และหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดและตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับของราชการ

ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจมีการใช้ร่วมกันในการทำธุรกรรมของบริษัท เช่นการขายบริษัทย่อย, การควบรวม, การรวมบัญชีหรือการขายสินทรัพย์เพื่อปิดกิจการและชำระหนี้

การเข้าถึงและคำร้องขอ
แก้ไขข้อมูล และข้อจำกัด
ในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัว

ภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้ของประเทศบ้านเกิดของคุณหรือประเทศอื่น คุณสามารถขอเข้าถึงและ / หรือขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ รวมทั้งขอให้จำกัดการใช้งานหรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์เพิ่มเติมและ / หรือสอบถามข้อมูลใด ๆ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของคุณโดยการติดต่อ:

 • BOOKMYCARGO(THAILAND) CO., LTD.
  ตั้งอยู่ที่ 2034/127 ชั้น 29 อาคารอิตัลไทย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่
  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  อีเมล : admin@bookmycargo.com

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม BookMyCargo Group ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดค่าธรรมเนียมการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามจำนวนที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายใด ๆ ของประเทศบ้านเกิดของคุณหรือประเทศอื่น ในส่วนของสิทธิ์ในการเข้าถึงและ / หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ BookMyCargo Group มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธคำขอของคุณในการเข้าถึงและ / หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยเหตุผลที่กฎหมายกำหนด เช่นค่าใช้จ่ายของการให้การเข้าถึงข้อมูลของคุณเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสม และมีความเสี่ยงต่อความเป็นส่วนตัวของคุณหรือของบุคคลอื่น หากคุณไม่ประสงค์จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของคุณผ่านทางคุกกี้บนเว็บไซต์คุณสามารถปิดใช้งานคุกกี้โดยการปรับการตั้งค่าเบราเซอร์อินเทอร์เน็ตของคุณเพื่อปิดใช้งาน,บล็อกหรือปิดใช้งานคุกกี้โดยการลบประวัติการเรียกดูและล้างข้อมูลหน่วยความจำออกจากอินเตอร์เนตเบราเซอร์ของคุณ

การเชื่อมต่อ
ไปยังเว็บไซต์
ของบุคคลที่สาม

เว็บไซต์อาจมีลิงก์สำหรับเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม โปรดทราบว่า BookMyCargo Group ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อการรวบรวม การใช้ การบำรุงรักษา การแชร์หรือการเปิดเผยข้อมูลโดยบุคคลที่สามดังกล่าว หากคุณให้ข้อมูลโดยตรงกับเว็บไซต์ดังกล่าวแล้วนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและข้อกำหนดในการให้บริการของเว็บไซต์เหล่านั้นจะมีผลบังคับใช้ ซึ่ง BookMyCargo Group ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อระเบียบปฏิบัติในการประมวลผลข้อมูลหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์ดังกล่าว

การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
ของผู้เยาว์และบุคคลทั่วไป

ในฐานะพ่อแม่หรือผู้ปกครองตามกฎหมายโปรดอย่าอนุญาตให้ผู้เยาว์ (บุคคลอายุต่ำกว่า 18 ปี (สิบแปดปี)) ที่อยู่ภายใต้การดูแลของคุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยัง BookMyCargo Group ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจัดส่งให้กับ BookMyCargo Group แล้วคุณยินยอมให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์และยอมรับและตกลงที่จะผูกพันตามประกาศนี้และรับผิดชอบในการกระทำของตน ในบางสถานการณ์คุณอาจได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นและในกรณีดังกล่าวคุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคลของตนแก่ BookMyCargo Group และคุณได้รับความยินยอมในการประมวลผลและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในลักษณะดังกล่าว ตามที่ระบุไว้ในประกาศนี้

การรับทราบ
และยินยอม

การติดต่อกับ BookMyCargo Group, การใช้บริการของ BookMyCargo Group, การซื้อผลิตภัณฑ์จาก BookMyCargo Group, หรือตามความผูกพันของคุณกับ BookMyCargo Group คุณยอมรับว่าคุณได้อ่านและทำความเข้าใจในประกาศฉบับนี้โดยตกลงและยินยอมที่จะให้ใช้ข้อมูล, ประมวลผลและถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยBookMyCargo Group ตามที่อธิบายไว้ในประกาศนี้ BookMyCargo Group มีสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยน อัพเดทหรือแก้ไขข้อกำหนดของประกาศนี้โดยการระบุข้อมูลประกาศฉบับใหม่บนเว็บไซต์ได้ตลอดเวลา ซึ่งการติดต่อกับ BookMyCargo Group, การใช้บริการกับ BookMyCargo Group, การซื้อผลิตภัณฑ์จาก BookMyCargo Group หรือโดยการมีส่วนร่วมกับ BookMyCargo Group หลังจากมีการปรับเปลี่ยน อัพเดต หรือแก้ไขข้อกำหนดจะแสดงถึงการยอมรับการปรับเปลี่ยน อัพเดตหรือแก้ไขเพิ่มเติมนั้นแล้ว ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างภาษาอังกฤษกับภาษาอื่น ๆ ให้ยึดถือข้อมูลอังกฤษเป็นตัวบังคับใช้

2034/127 29th Floor, Italthai Tower, New Petchaburi Road, Bangkapi, Huaykwang, Bangkok 10310
Call us : 02-7161736
Email : admin@bookmycargo.com
Copyright © 2024, Book My Cargo Inc.