• เลือกประเทศ และ ภาษา

    เลือก ประเทศ และ ภาษา X

    เลือกภาษาเพื่อประสบการณ์การท่องเว็บที่ดีที่สุด เลือกประเทศและภาษาที่คุณถนัดได้ด้านล่าง

  • Sign In / Sign Up

About Us

 

Who are we?

We are a technology company that provides a solution to every party in the logistic chain. Our platform helps shipper expose to more fleet choice and carrier to more demand. With full visibility and real-time updates, the fast and intelligent logistic solution can save up to 30% of the logistic cost. Our team and network consist of engineers and visionaries with extensive experience in supply chain management and technology.

What is BookMyCargo?

BookMyCargo is founded to crack today’s logistics problems. BookMyCargo is a simple platform providing the complete solution for all parties involved in logistics. Booking-made-easy with transparent pricing, shipment/fleet management with full and real-time visibility. The complete solution, at your finger tips.